PRAVIDLA PROMO AKCE WHIRLPOOL
PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 5 LET ZDARMA 2019

platná pro letáky:

Whirlpool Vestavné spotřebiče pro kuchyňská studia 2019/02

Whirlpool Volně stojící spotřebiče 2019/01

Účelem tohoto dokumentu jsou přesná pravidla letákové nabídky Whirlpool Vestavné spotřebiče pro kuchyňská studia 2019/02 a Whirlpool Volně stojící spotřebiče 2019/01 (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 1. Pořadatel prodejní akce
  Pořadatelem prodejní akce je společnost Whirlpool CR, spol. s r.o., se sídlem Radlická 3201/14, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 49243411, DIČ: CZ49243411, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 20460 (dále jen „pořadatel“).
 2. Termín a místo konání prodejní akce
  Prodejní akce probíhá v termínu od 1. 3. 2019 do 29.2.2020 (dále jen „doba konání prodejní akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“).
 3. Účastník prodejní akce
  Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník prodejní akce“).
 4. Produkty zařazené do prodejní akce
  A) Zákazník, který zakoupí spotřebiče značky Whirlpool z letáku Vestavné spotřebiče pro kuchyňská studia 2019/02 a Volně stojící spotřebiče 2019/01 označených logem “Záruka 5 let”, může po zaregistrování výrobku získat prodlouženou záruku na 5 let zdarma.

  Vybrané modely zařazené do akce:
  Trouby:
  W9 OP2 4S2 H, W9 OS2 4S1 P, W11 OM1 4MS2 H, W9 OM2 4S1 P BSS, AKZM 8480 IX, AKZM 8480 NB, AKZM 8480 WH, W11I MS180
  Mikrovlnné trouby:
  W11I MW161, W9 MW261 IXL, W9 MD260 IXL, W9 MD260 BSS, AMW 730 IX, AMW 730 WH, AMW 730 NB
  Varné desky:
  SMF 9010 C/NE/IXL, SMP 658C/BT/IXL, SMO 654 OF/BT/IXL
  Myčky nádobí:
  WIF 4043 DLGT E, WIO 3T223PFG E, WBO 3T333 DF I, WSIO 3O34 PFE X, WSBO 3O34 PF X, WFF 4O33 DLTGX @, WFP4O32PTGX, WFO 3O33 DL X
  Odsavače:
  WHVS 90F LT C K, WHVS 93F LT BSS, AKR 504 IX
  Pračky a sušičky:
  FRR 12451, FSCR 12440, FSCR 10432, ST U 92E EU, FSCR 90423, ST U 92X EU, FSCR 80423, ST U 83X EU, FSCR 80415, ST U 82 EU, FWD91496WS EU, FT M22 9X2S EU, FWD91496BV EE, FT M22 9X2B EU, FWG81296WS EU, FWG81496B CS, FT M22 8X3B EU, FWSD81283BV EE, FWSD81283WCV CS, FWDG86148B EU, FWDG97168B EU, FWDD1071681B EU, FWDD117168WS EU, TDLRS 70231, TDLR 70230
  Chladničky:
  ART 9620 A++ NF, W9 931D IX, W9 821D OX H, W9 931D KS, W9 931D B H, W7 831A W H, W7 831T MX, B TNF 5323 OX, B TNF 5323 W, W4D7 AAA B C, W4D7 AAA X C

 5. Podmínky účasti v prodejní akci
  5.1. Nákup spotřebiče Whirlpool A) z letáků Vestavné spotřebiče pro kuchyňská studia 2019/02 a Volně stojící spotřebiče 2019/01 .
  5.2. Nákup se uskuteční v době trvání prodejní akce.
  5.3. Kompletní a řádné vyplnění registračního formuláře na webových stránkách www.whirlpool.cz/promo-akce/zaruka do 14 dnů od uskutečnění nákupu.
  5.4. Po ověření registračních údajů obdrží účastník emailem do 30 dnů Servisní kontrakt.
  5.5. V registračním formuláři pro musí být uveden: jméno, příjmení, email a adresa koncového zákazníka, jméno prodejce, datum zakoupení spotřebiče, údaje o spotřebiči (typ spotřebiče, modelové označení, modelové číslo - 12NC, výrobní číslo), kopie nákupního dokladu, unikátní kód přidělený prodejcem

  Tím, že účastník odešle registrační formulář, potvrzuje porozumění a souhlas s těmito pravidly.

  V případě chybných nebo neúplných registrací bude účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím e-mailu. Společnost Whirlpool neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebude-li registrace doplněna, nebude ani zpracována. Zákazník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů.
  Do prodejní akce nebudou zařazeny registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky – dokladu o zaplacení výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře, bude z prodejní akce vyřazen. Zákazník souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů).
  V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu prostřednictvím e-mailu info@ktpb.cz.
 6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva
  Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů udělil souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu znění Souhlasu se zpracováním osobních údajů dostupných na výše uvedené stránce pod odkazem v textu potvrzovacího pole registračního formuláře.
 7. Závěrečná ustanovení
  Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.whirlpool.cz/promo-akce/zaruka. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání prodloužené záruky zdarma v prodejní akci.

Kontaktní údaje spolupracující agentury jsou: KTPB s.r.o., se sídlem Vackova 892/43, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 26280485.

Korespondenční adresa je KTPB, P.O.Box 41, 616 00 Brno.